REYN

associatesTitle

SVAKI RAT JE RAT PROTIV DJECE

Niti jedno dijete ne bi smjelo biti žrtva nasilja, straha i traume izazvane ratovima koji mogu imati ozbiljne posljedice na tjelesni i psihički razvoj.

Temeljna ljudska prava i međunarodno pravo, trebali bi štititi djecu od razarajućih posljedica rata, ali se neprekidno i nekažnjeno krše. Vlade diljem svijeta, mogu i moraju učiniti sve što je u njihovoj moći kako bi spriječile i zaustavile ovo neprihvatljivo nasilje.

Potrebno je da se sva djeca zaštite od ubijanja i bilo kakvog oštećenja, da škole i bolnice budu sigurna mjesta za djecu te da svako dijete pogođeno ratom dobije potrebnu potporu kako bi moglo graditi svoju budućnost.

Možda ne možemo spriječiti što je započelo, ali možemo širiti poruku: Mislite na djecu!

FOTOGALERIJA