REYN

headerImage

EDUKACIJE ZA VRTIĆE

U svojim vrtićkim danima, djeca provedu najveći dio dana u odgojno-obrazovnoj ustanovi. Pučko otvoreno učilište Korak po korak promiče ideju vrtića usmjerenog na dijete. U njemu je djetetu omogućeno sudjelovanje i samostalan izbor aktivnosti, slobodno i kreativno izražavanje, razvijanje kritičkog razmišljanja, samostalnosti, odgovornosti te brige za bližnje i okoliš. Primijetit ćete, to su sve vrijednosti koje želimo i u društvu općenito. A na taj način djeca ostvaruju svoj puni potencijal u skladu s interesima i sposobnostima.

EDUKACIJE

METODA PERSONA DOLL ZA RAD S DJECOM NA UVAŽAVANJU RAZLIČITOSTI

Interkulturalizam i življenje različitosti

Jedna od najmoćnijih i najvrjednijih edukacija za rad s djecom na poštivanju različitosti.

STVARANJE INTERKULTURALNOG OKRUŽENJA U VRTIĆU I ODGOJ ZA RAZLIČITOSTI

Interkulturalizam i življenje različitosti

Kako bi se izbjegao "turistički" pristup različitim kulturama potrebno je analizirati multikulturalnu dimenziju okruženja djeteta.

ŽIVJETI RAZLIČITOSTI - OBRAZOVANJE ZA DRUŠTVENU PRAVDU

Interkulturalizam i življenje različitosti

Provoditi i živjeti interkulturalan odgoj i obrazovanje u vrtiću i školi znači imati na umu i poštivati podrijetlo i iskustva djece i odraslih s kojima dolazimo u svakodnevni kontakt.

POUČAVANJE DJECE KOJOJ JE HRVATSKI DRUGI JEZIK

Interkulturalizam i življenje različitosti

Ova edukacija sudionicima omogućuje razumjeti kako planirati poučavanje koje će istovremeno djeci kojima hrvatski nije prvi jezik omogućiti usvajanje jezika te kako integrirati poučavanje predmetnih područja i ciljeve učenja hrvatskog kao drugog jezika.

TEČAJ OSNOVA BAJAŠKOG RUMUNJSKOG ZA ODRASLE

Interkulturalizam i življenje različitosti

Cilj tečaja jest osnažiti odgojno-obrazovne djelatnike u području ostvarivanja pozitivnih interakcija s djetetom i njegovom obitelji, osobito prilikom prvog susreta s predškolom i školom.

PRAĆENJE RAZVOJA DJETETA I PLANIRANJE UZ POMOĆ RAZVOJNIH MAPA

Razvojno primjerena praksa

Sudionici će upoznati različite strategije prikupljanja informacija o svim područjima djetetovog razvoja, kako te informacije 'slagati' u djetetovu razvojnu mapu u suradnji s roditeljima, te kako ih koristiti u komunikaciji s djecom i tijekom planiranja rada.

PROCJENA KAO UVOD U INDIVIDUALIZIRANO PLANIRANJE

Razvojno primjerena praksa

Sudionici će imati priliku uvježbavati primjenu različitih metoda procjene i pripremu obrazaca uzimajući u obzir prisutnost određenih teškoća kod djece, saznati kako rezultate procjene iskoristiti za određivanje preporuka za pedagoško planiranje, a sve s ciljem stvaranja odgovarajućeg sustava podrške.

KORAKOVO INDIVIDUALIZIRANO PLANIRANJE

Razvojno primjerena praksa

Sadržaj radionice osnažuje odgajatelje u usvajanju znanja i kompetencija vezanih za prepoznavanje razvojnih resursa kod djece te u definiranju ciljeva i prilagodbi kod posebnih potreba.

PODRŠKA IZAZOVIMA RODITELJSTVA U UVJETIMA INKLUZIJE

Razvojno primjerena praksa

Tijekom ove edukacije sudionici će dublje osvijestiti potrebe, izazove i prioritete roditelja djece s teškoćama u razvoju, razmotriti različite oblike suradnje, upoznati se s elementima partnerstva s roditeljima djece s teškoćama u razvoju.

UVODNI KORAK PO KORAK U RADU S DJECOM RANE DOBI NOVO IZDANJE

Razvojno primjerena praksa

Tijekom ove edukacije polaznici će, u okviru 4 veće tematske cjeline, a kroz niz interaktivnih individualnih i grupnih aktivnosti te diskusija produbiti razumijevanje povezanosti teorije i prakse pristupa usmjerenog na dijete.

UVODNI KORAK PO KORAK U RADU S DJECOM PREDŠKOLSKE DOBI

Razvojno primjerena praksa

Tijekom edukacije sudionici će kroz 6 radionica koje se sastoje od interaktivnih individualnih i grupnih aktivnosti te diskusija produbiti razumijevanje povezanosti teorije i prakse pristupa usmjerenog na dijete.

MATERIJALNO I SOCIJALNO OKRUŽENJE U CILJU POTICANJA RAZVOJA DJECE RANE DOBI (0-3)

Razvojno primjerena praksa

Sudionici će usvojiti nove pojmove, dopuniti ili utvrditi svoja znanja razgovorom i analizom ključnih pojmova, razmjenom iskustava te planiranjem idućih koraka u vlastitoj praksi.

PROMATRANJE, PRAĆENJE I DOKUMENTIRANJE RAZVOJA DJECE RANE DOBI (0-3)

Razvojno primjerena praksa

Tijekom ove jednodnevne edukacije sudionici će saznati kako promatrati i pratiti djecu od 0-3 godine te dokumentirati opažano.

RAZVOJ PREDČITAČKIH VJEŠTINA, VJEŠTINA PREDPISANJA I PREDMATEMATIČKIH VJEŠTINA

Razvojno primjerena praksa

Sudionici će osvijestiti povezanost predmatematičkih i predčitačkih vještina te upoznati niz strategija za poticanje njihovog razvoja te načine integriranja u druga sadržajna područja.

INKLUZIJA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Razvojno primjerena praksa

Edukacija odgajateljima i stručnim suradnicima pruža okvir za organiziranje sustava podrške u vrtiću u uvjetima inkluzije.

PODRŠKA POŽELJNOM DJEČJEM PONAŠANJU

Razvojno primjerena praksa

Sudionici će proći kroz tri faze dekodacije i odgovora na djetetovo ponašanje: ponašanje kao dimenzija komunikacije djeteta, prikupljanje informacija i funkcionalna procjena, te plan podrške poželjnom ponašanju.

USPJEŠAN DJEČJI VRTIĆ

Razvojno primjerena praksa

Osnovni cilj ove edukacije je razvoj kulture vrtića u kojoj se djelatnici međusobno podržavaju u cilju unapređenja prakse i u kreiranju zajedničke vizije razvoja.

NAPOMENA

U slučaju da želite da edukaciju organiziramo u Vašoj ustanovi za grupu vaših odgojno-obrazovnih djelatnika, cijena grupe bazira se na minimumu od 20 sudionika, odnosno računa se kao 20 x cijena jedne kotizacije – moguće je uključivanje manjeg broja sudionika no navedena je minimalna cijena za održavanje edukacije u ustanovi naručitelja. Dodatna pogodnost je mogućnost uključivanja još 10 sudionika besplatno (30 sudionika je maksimalna veličina grupe).