REYN

associatesTitle

INTERSEKTORSKA SURADNJA

Postoji niz izazova da se uspostave kompetentni sustavi koji nude sveobuhvatne, holističke usluge usmjerene na djecu i njihove obitelji. Usluge, onako kako se pružaju, često su fragmentirane, a to može utjecati na razvoj djeteta kao i na dobrobit djeteta i njegove obitelji. Da bi usluge bile visokokvalitetne i usmjerene na obitelj, potrebno je različite sustave koordinirati s međusobno povezanim individualnim uslugama. Izvješće OECD-a navodi sljedeće (2015.):

 • Integrirane usluge mogu potencijalno smanjiti troškove pružanja podrške i skrbi, poput više posjeta, dupliranje usluga, a skupe intervencije se smanjuju.
 • Integriranje usluga može dovesti do ranije identifikacije ranjivih osoba s višestrukim potrebama, te je stoga moguće i ciljano ranije intervenirati.
 • Integracija poboljšava pristup uslugama, što je osobito važno osobama iz ranjivih grupa.
 • Integrirane usluge olakšavaju razmjenu informacija i znanja između profesionalaca.
 • Više integrirani modeli pružanja usluga povećavaju suradnju između pružatelja i ustanova, što dovodi do poboljšanja u kvaliteti usluge i daje bolje rezultate i zadovoljstvo među korisnicima usluga i pružateljima usluga.

Dobrobiti od intersektorske suradnje za obitelji i djecu

 • Veća pristupačnost, lakše je pronaći ono što osoba treba.
 • Usluge su bolje povezane s potrebama i raznolikošću pitanja/problema kojima se potrebno baviti.
 • Više kohezije u zajednici.
 • Lakši prijelazi s jedne usluge na drugu.
 • Bolja partnerstva i podjela odgovornosti između sektora/pružatelja usluga.

Dobrobiti od međusektorske suradnje za profesionalce i institucije/organizacije

 • Kombiniranje jakih strana i kapaciteta u radu s izazovima.
 • Zajedničko učenje i profesionalni razvoj.
 • Veća učinkovitost.

Dobrobiti od međusektorske suradnje za razinu politike

 • Manje preklapanja i fragmentacije.
 • Bolja upotreba ionako oskudnih resursa.

Pučko otvoreno učilište Korak po korak pokrenulo je inicijativu poticanja i osnaživanja intersektorske suradnje u zajednici.

EDUKACIJE

INTERSEKTORSKA SURADNJA

Edukacija je specifično kreirana za razvoj intersektorske suradnje u području zaštite i rada s djecom i njihovim obiteljima, a cilj edukacije je povezivanje inače fragmentiranih usluga na jednom području.