REYN

associatesTitle

PROGRAM ZA ZAJEDNICU

Program za zajednicu ‘Krenimo zajedno’ podržava izgradnju kompetentnih sustava koji nude sveobuhvatne, holističke usluge usmjerene na djecu i njihove obitelji. Da bi usluge bile visokokvalitetne i usmjerene na dijete i obitelj, potrebno je koordinirati različite sustave. Integrirane usluge olakšavaju pristup, ranije prepoznaju i preveniraju teškoće, potiču suradnju i učenje među različitim stručnjacima, daju bolje rezultate u zadovoljavanju potreba i smanjuju troškove.

Korak po korak ovaj program ostvaruje kroz sljedeće komponente:

  • 'Intersektorska suradnja' - za razvoj intersektorske suradnje predstavnika zajednice i stručnjaka različitih sektora te povezivanje inače fragmentiranih usluga u području zaštite i rada s djecom i njihovim obiteljima
  • ‘Živjeti različitosti – obrazovanje za društvenu pravdu’ za djelatnike osnovnih škola, vrtića, pomagače u nastavi, predstavnike jedinica lokalnih samouprava, djelatnike Centra za socijalnu skrb te predstavnike roditelja uključujući roditelje iz manjinskih skupina
  • ‘Partnerstvo s obitelji’ - za odgojno-obrazovne djelatnike koji se upoznaju s različitim načinima poticanja suradnje s roditeljima te izrađuju vlastite planove za dodatno učvršćivanje partnerskog odnosa s roditeljima
  • ‘Poticajno roditeljstvo’ - radionice za roditelje djece predškolske dobi
  • Edukacija za voditelje radionica ‘Poticajno roditeljstvo’ - za odgajateljice, učiteljice, stručne suradnice i druge stručnjake
  • Edukacija za članove lokalnog akcijsko tima - najmjenjena članovima zajednice koja planira osnivanje, osmišljavanje, vođenje i aktivnosti za djecu i članove zajednice po modelu TOY4Inlcusion Centra igre.

EDUKACIJE

INTERSEKTORSKA SURADNJA

Edukacija je specifično kreirana za razvoj intersektorske suradnje u području zaštite i rada s djecom i njihovim obiteljima, a cilj edukacije je povezivanje inače fragmentiranih usluga na jednom području.

ŽIVJETI RAZLIČITOSTI - OBRAZOVANJE ZA DRUŠTVENU PRAVDU

Interkulturalnost i uvažavanje različitosti

Provoditi i živjeti interkulturalan odgoj i obrazovanje u vrtiću i školi znači imati na umu i poštivati podrijetlo i iskustva djece i odraslih s kojima dolazimo u svakodnevni kontakt.

 PARTNERSTVO S OBITELJI

Razvojno primjerena praksa

U ovoj radionici učitelji će saznati koji su sve mogući oblici suradnje s roditeljima te kako suradnja može prerasti u partnerstvo.

EDUKACIJA ZA FACILITATORE RADIONICA ZA RODITELJE 'POTICAJNO RODITELJSTVO'

Razvojno primjerena praksa

Sudionici ove edukacije, budući voditelji radionica za roditelje, kroz niz interaktivnih aktivnosti stječu znanja i vještine važne za pripremu i izvedbu radionica poput temeljnih znanja o strategijama za razvoj predčitačkih i predmatematičkih vještina i relevantnim odgojnim temama.

EDUKACIJA ZA ČLANOVE LOKALNOG AKCIJSKOG TIMA

Centar igre

Edukacija je najmjenjena budućim članovima Lokalnog akcijskog tima koji je odgovoran je za osmišljavanje, vođenje i nadziranje aktivnosti Centra igre.